CHOROBY WORECZKA ŁZOWEGO Zapalenie woreczka łzowego

Zapalenie woreczka łzowego należy do częstych chorób okuli-stycznych, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. Głównym jego objawem jest łzawienie oczu, najczęściej spowodowane utrudnieniem w odpływie łez z oka (ściślej mówiąc z worka spojówkowego) do nosa. Przeszkoda

w odpływie łez może się znajdować w każdej części aparatu odprowadzającego łzy (np. wywinięcie lub zarośnięcie punktów łzowych, zwężenie lub niedrożność kanalików łzowych lub kanału nosowo-łzowego), najczęściej jednak dotyczy woreczka łzowego i jest spowodowana jego zapaleniem. W przypadku zapalenia woreczka łzowego wyścielająca go błona śluzowa staje się obrzęknięta i zgrubiała, światło przewodu nosowo-łzowego zwężone. Taki stan uniemożliwia normalny odpływ łez do nosa, nadmiar ich gromadzi się w woreczku łzowym, doprowadzając do zastoju, a z czasem do powiększenia objętości woreczka – do jego rozdęcia.

Zapalenie woreczka łzowego jest spowodowane najczęściej zakażeniem bakteryjnym, przy czym drobnoustroje mogą się dostać do woreczka bądź od strony worka spojówkowego, bądź też z błony śluzowej nosa. Czasami zakażenie może przejść ze zmienionych zapalnie zatok przynosowych (zatoki sitowe, zatoki szczękowe). Zapalenie woreczka łzowego ma zwykle charakter przewlekły. Skóra okolicy woreczka przy

Zapalenie woreczka łzowego z wtórnym jego rozdęciem. przewlekłym zapaleniu jest najczęściej nie zmieniona, czasami stwierdza się w tym miejscu wygórowanie (ryc. 11). Przy ucisku na tę okolicę z punktów łzowych wydobywa się ropa. Czasem proces ropny może przejść na otaczające tkanki i wtedy wytwarza się ostry stan zapalny, zwany ropowicą woreczka łzowego.

Zapalenie woreczka łzowego, powodując przykre łzawienie, utrudnia pracę. Poza tym jednak stanowi duże niebezpieczeństwo dla oka. Na skutek przechodzenia drobnoustrojów chorobotwórczych z woreczka łzowego do worka spojówkowego powstają częste zapalenia spojówek, a niejednokrotnie wrzody rogówki, mogące doprowadzić do znacznego upośledzenia wzroku. Aby nie dopuścić do tego rodzaju powikłań, należy możliwie wcześnie udać się do lekarza i zastosować odpowiednie leczenie. Nie wolno lekceważyć pierwszych objawów, nie wolno

leczyć się samemu, stosując przez dłuższy czas „okładziki z rumianku”, przemywanie świetlikiem itp. Leczenie. W początkowych okresach choroby przepłukiwanie woreczka łzowego roztworami odpowiednich antybiotyków daje czasami dobre wyniki. W okresach późniejszych leczenie zachowawcze jest zwykle bezskuteczne. Stosuje się wtedy leczenie operacyjne, polegające na utworzeniu nowej drogi dla odpływu łez. Dzięki temu tworzy się nowy kanał nosowo-łzowy, przez który łzy mogą swobodnie odpływać do nosa.

About The Author

admin

Leave a Reply