CHOROBY WRODZONE

Odsetek „przyczyn wrodzonych” wśród przyczyn ślepoty jest bardzo duży i stale wzrasta w krajach o wysokim poziomie higieny

i lecznictwa w miarę opanowywania innych czynników powodujących ślepotę. Poza ślepotą zmiany wrodzone oczu powodują często znaczne zmniejszenie ostrości wzroku, w wyniku czego duża grupa dzieci tzw. niedowidzących lub słabo widzących jest niezdolna do nauki w szkołach normalnych i kwalifikuje się do pracy tylko w nielicznych zawodach.

Przez wiele lat panował ogólnie przyjęty pogląd o dziedziczności jako o jedynej przyczynie wrodzonych chorób narządu wzroku. Dopiero względnie niedawno prace kliniczne i badania z zakresu embriologii doświadczalnej rzuciły światło na mechanizm powstawania różnych niezrozumiałych dotąd wad rozwojowych człowieka.

Prace z zakresu embriologii doświadczalnej wykazały, że oddziały- wając na płody zwierząt różnymi czynnikami toksycznymi można wywołać rozmaite deformacje, spotykane u zwierząt i u ludzi, od cyklo- pii i braku gałki ocznej (w przypadkach krańcowych) do mniej poważnych w skutkach ubytków tkanek i innych anomalii z zaćmą włącznie. Obserwacje kliniczne i prace doświadczalne wykazały, że poza czynnikami dziedzicznymi przyczyną wielu chorób wrodzonych oczu mogą być czynniki toksyczne działające na płód w czasie ciąży. Tak np. udowodniono, że przyczyną zaćmy wrodzonej może być różyczka lub rzadziej inne choroby wirusowe matki w czasie ciąży, zwłaszcza w okresie pierwszych trzech miesięcy. Stwierdzono też szkodliwy wpływ innych czynników w czasie ciąży, takich jak awitaminozy, niektóre choroby przemiany materii (np. cukrzyca), zatrucia, które mogą powodować zmiany wrodzone narządu wzroku u dzieci. Choroby zakaźne matki, takie jak kiła, toksoplazmoza, powodują powstanie zmian w siatkówce, upośledzających widzenie u dzieci. Widzimy więc, że w wielu przypadkach można zapobiec niedowidzeniu u dzieci przez uświado-mienie rodziców i specjalnie troskliwą opiekę nad kobietą w okresie ciąży.

About The Author

admin

Leave a Reply