CHOROBY ZAKAŹNE

Najliczniejszą grupę w naszej statystyce stanowili chorzy, którzy utracili wzrok wskutek chorób zakaźnych, powodujących powstanie ciężkich chorób rogówki, prowadzących do wytworzenia się bielma (ospa, rzeżączkowe zapalenie spojówek i rogówki, miąższowe zapalenie rogówki na tle kiły wrodzonej, jaglica). Dzięki przeprowadzanym akcjom profilaktycznym oraz postępom leczenia procent ślepoty z powodu chorób zakaźnych jest u nas obecnie znikomy.

URAZY OCZU. Urazy oczu ciągle jeszcze stanowią wysoki procent wśród najcięższych chorób okulistycznych. Od 10 do 15% wszystkich chorych zgłaszających się po poradę na oddział okulistyczny są to ludzie z urazami oczu, z czego 30% to urazy ciężkie, powodujące trwałe upośledzenie widzenia, a często doprowadzające do całkowitej utraty wzroku, a nawet oka. Przy ciężkich urazach niejednokrotnie już w czasie wypadku uszkodzenie jest tak poważne, że los oka jest definitywnie przesądzony. Żadne leczenie nie może przywrócić wzroku, a czasem gałka oczna musi być natychmiast usunięta. Przy lżejszych urazach wzrok może być zachowany, ale często powstaje większe lub mniejsze jego upośledzenie bądź to na skutek samego urazu, bądź też późniejszych zmian bliznowatych, powstałych po uszkodzeniu tkanek oczodołu, powiek i gałki ocznej. W tej sytuacji zapobieganie urazom narządu wzroku nabiera specjalnego znaczenia.

Urazy oczu mogą się zdarzyć w każdej sytuacji życia codziennego, najczęstsze jednak są urazy związane z pracą zawodową, zwłaszcza w przemyśle. Przemysłowa służba zdrowia zwraca specjalną uwagę na profilaktykę narządu wzroku przy pracy (odpowiednia budowa pomieszczeń i ochrona stanowisk pracy w zakładach, w których istnieje niebezpieczeństwo urazów oczu). Duże znaczenie ma także ochrona osobista, używanie specjalnych okularów ochronnych, dostosowanych do rodzaju pracy. U osób z wadami wzroku okulary ochronne powinny uwzględniać także korekcję wady, gdyż zostało udowodnione, że ludzie, którzy źle widzą, częściej ulegają wypadkom niż ludzie dobrze widzący. Z tych względów przeprowadza się też badania profilaktyczne narządu wzroku przed przystąpieniem do pracy. Ludzie źle widzący nie powinni pracować na stanowiskach narażających na urazy oczu. To samo dotyczy osób jednoocznych lub widzących dobrze tylko jednym okiem.

Urazy oczu u dzieci. Urazy oczu u dzieci zdarzają się bardzo często. Są to różne skaleczenia przy zabawie, np. nożem, nożyczkami, gwoździem, kawałkiem drutu i innymi ostrymi przedmiotami, uderzenia piłką, kamieniem, strzałą z łuku itp. Większość z tych urazów wynika z braku opieki nad dzieckiem i braku uświadomienia rodziców. Dzieciom nie wolno dawać do zabawy ostrych przedmiotów ani zabawek, które mogą spowodować skaleczenia oka. Zabawy narażające na uraz oka, jak np. strzelanie z łuku, powinny być bezwzględnie zakazane.

About The Author

admin

Leave a Reply