Choroby zapalne siatkówki

Choroby zapalne siatkówki bywają najczęściej spowodowane procesami ogólnymi, toczącymi się w organizmie (ogniska zakażenia, gruźlica, kiła, toksoplazmoza, ogólne zakażenie itp.). Przeważnie są one związane z ogniskami zapalnymi w naczyniówce, z których wtórnie przechodzą na siatkówkę. Zależnie od przyczyn i umiejscowienia dają różnego rodzaju zaburzenia widzenia i często powodują trwałe jego upośledzenie. Zmiany chorobowe, umiejscowione w centralnej części siatkówki, to jest w plamce, z reguły prowadzą do trwałego, znacznego upośledzenia widzenia.

Leczenie. Stosuje się przede wszystkim leczenie przyczynowe, a poza tym ogólne przeciwzapalne. Czasami podajemy leki w zastrzykach po- zagałkowych. Stosowanie kropli do oczu nie ma żadnego znaczenia terapeutycznego, gdyż lek podany w ten sposób nie dochodzi do siatkówki. Wskazane jest leczenie szpitalne.

Odwarstwienia siatkówki. Odwarstwienie siatkówki jest ciężką chorobą oka i nie wyleczone prowadzi nieuchronnie do całkowitej utraty widzenia. Nawet w przypadkach całkowitego wyleczenia, to jest trwałego przyłożenia siatkówki do podłoża, oko leczone jest zawsze „słabsze” w sensie mniej lub bardziej zmniejszonej ostrości wzroku i ubytków w polu widzenia. Im wcześniejsze leczenie, im mniejsze odwarstwienie siatkówki, tym lepsze rokowanie co do zachowania widzenia po operacji. Dlatego gdy lekarz okulista rozpozna odwarstwienie siatkówki, należy natychmiast zgłosić się do szpitala w celu dokonania zabiegu operacyjnego.

Odwarstwienie siatkówki jest to oddzielenie jej warstw wewnętrznych od warstwy barwnikowej. Odróżniamy odwarstwienia pierwotne (tzw. samoistne, których przyczyny w obecnym stanie wiedzy nie są jeszcze dokładnie znane) i odwarstwienia wtórne, spowodowane innymi chorobami (zapalenia, nowotwory umiejscowione pod siatkówką i in.).

Do pierwszych objawów subiektywnych odwarstwienia siatkówki należą „błyski” przed okiem, mroczki, ruszające się plamki. Potem chory spostrzega „zasłonę” przed okiem od dołu (przy odwarstwieniu w górnej części), od góry, rzadziej z boku. Czasem występuje nagłe zaniewidzenie.

About The Author

admin

Leave a Reply