Co So jest ostrość wzroku?

Ostrość widzenia, czyli – jak to nazywamy fachowo – ostrość wzroku, jest funkcją plamki, widzeniem centralnym. Ostrość wzroku określamy za pomocą tablic Snellena (ryc. 4). Na tablicach znajdują się rzędy znaków (liter lub cyfr), stopniowo coraz mniejszych. Znaki składają się z czarnych linii oddzielonych przerwami takiej samej grubości. Nad każdym rzędem liter znajduje się liczba oznaczająca w metrach odległość, z jakiej dana litera jest rozpoznawana przez oko normalne (D =). Oko normalne rozpoznaje dany znak, jeśli jego szczegóły są widziane pod kątem 1 minuty, cały zaś znak pod kątem 5 minut. Na przykład litera E (ryc. 4) jest widziana pod kątem 5 minut (a jej fragmenty pod kątem 1 minuty) z odległości 60 m (napis D = 60). Za pomocą tych tablic możemy porównać ostrość wzroku badanego z ostrością wzroku przyjętą za prawidłową. Ostrość wzroku bada się z odległości co najmniej 5-6 m i oznacza ułamkiem wg wzoru:

V = V (visus) oznacza ostrość wzroku, d – odległość badanego od tablicy, D — odległość, z jakiej dany rząd liter jest rozpoznawany przez oko normalne. Jeśli np. badany z odległości 6 m widzi tylko 4 rząd liter (ryc. 4), a więc rząd oznaczony D = 18, to jego ostrość wzroku oznaczamy jako V = -75-. Badany ma więc upośledzoną ostrość wzroku,

gdyż z odległości 6 m widzi litery takiej wielkości, jakie oko normalne może rozróżnić z odległości 18 m. Przy prawidłowej ostrości wzroku badany widzi z 6 m takie litery, jakie oko normalne rozróżnia także z 6 m, czyli V = 6/6 = 1,0.

Podczas badania dzieci i analfabetów używane są tablice z obrazkami lub różnego rodzaju znakami, skonstruowanymi na tej samej zasadzie co tablice Snellena, z użyciem odpowiedniej wielkości płaszczyzn białych i czarnych.

Najdokładniejsze i najwygodniejsze przy takim badaniu są tablice „z hakami” (ryc. 4) przypominającymi literę E ułożoną w różnych kierunkach. Dzieci utożsamiają sobie taki znak z „rączką” (analfabeci z widłami) i łatwo podają kierunek ustawienia znaku. Już u 3-letnich dzieci udaje się w ten sposób określić ostrość wzroku. Nawet dzieci bardzo nieśmiałe, które trudno zmusić do mówienia w gabinecie lekarskim, dają się namówić na pokazywanie kierunku „paluszków”, przez ustawienie rączki do góry, na dół lub na boki.

Tablice do badania ostrcści wzroku. Nad każdym rzędem liter znajduje się liczba oznaczająca, z jakiej odległości dany rząd jest widziany przy normalnej ostrości wzroku. Dokładny opis w tekście.

Ostrość widzenia gwałtownie spada, jeśli obraz przesuwa się z plamki na obwodowe części siatkówki. I tak np. jeśli obraz utworzy się w części siatkówki przylegającej bezpośrednio do plamki, to ostrość wzroku jest już 10-krotnie mniejsza, niż gdy obraz tworzy się w samej plamce.

About The Author

admin

Leave a Reply