CZY MOŻNA ZAPOBSEC CHOROBOM OCZU?

Największe postępy w medycynie polegają na zapobieganiu i opanowaniu chorób, a nie na ich leczeniu. Zapobieganie jest podstawą postępowania we wszystkich chorobach przewlekłych, a więc także i okulistycznych. Profilaktyka w okulistyce idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy – to zapobieganie powstaniu choroby oczu, tam gdzie to jest możliwe, drugi – to zapobieganie trwałemu kalectwu, które istniejąca już choroba może spowodować, to jest upośledzeniu lub utracie widzenia.

Najpoważniejsze, najcięższe choroby oczu – to choroby, które doprowadzają do całkowitej utraty widzenia, i na zapobieganie tym chorobom zwrócona jest przede wszystkim uwaga okulistów, władz i całego społeczeństwa.

Według jedynej ogłoszonej w Polsce po wojnie statystyki niewidomych (L. Rostkowski i H. Wolter, 1952) do najczęstszych przyczyn ślepoty należą: 1) choroby zakaźne, 2) urazy, 3) jaskra, 4) przyczyny wrodzone, 5) wysoka krótkowzroczność. Statystyka ta opracowana była przed 36 laty i między innymi obejmowała dużą grupę ludzi starszych, którzy utracili wzrok o kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wcześniej. Niestety, nie mamy w Polsce aktualnej statystyki przyczyn ślepoty, ale statystyki przeprowadzane w innych krajach i obserwacje chorych pozwalają na stwierdzenie dużego postępu w opanowaniu wielu chorób prowadzących niegdyś do ślepoty.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Justi87 14 października 2013 at 16:55 #
    bardzo dobry artykul. Ludzie dbajcie o oczy bo bez nich zycia jest bardzo ubogie!!

Leave a Reply