Dno oka

Jednym z podstawowych badań okulistycznych, wykonywanym nie tylko w przypadku chorób oczu, ale również wielu chorób ogólnych, jest badanie dna oka. W licznych przypadkach lekarze różnych specjalności przy trudnościach diagnostycznych kierują chorych do lekarza okulisty na badanie dna oka dla potwierdzenia rozpoznania, nieraz dla oceny przebiegu (narastanie lub cofanie się zmian) choroby. Badanie to stało się tak popularne, że nieraz chorzy sami zwracają się

do lekarza okulisty z prośbą o zbadanie dna oka, traktując je bądź to jako jedno z badań rutynowych (tak jak badanie moczu, badanie morfologiczne krwi itd.), bądź też szukając na własną rękę rozwiązania męczących ich różnorodnych dolegliwości.

Co widzimy podczas tego tajemniczego badania dna oka i w jakich chorobach jest ono wskazane? Badanie dna oka wykonuje się za pomocą wziernika (oftalmosko- pu), to jest aparatu umożliwiającego silne oświetlenie i obejrzenie w dużym powiększeniu siatkówki i wewnątrzgałkowej części nerwu wzrokowego wraz z przebiegającymi naczyniami krwionośnymi.

Prawidłowe dno oka, oglądane wziernikiem, widzimy na tabl. II. Prawidłowa siatkówka ma wygląd różowy i wyraźną budowę. W środku siatkówki, gdy badany patrzy wprost przed siebie, widzimy nieco silniej zabarwione, brązowawe, okrągłe pole, otoczone dokoła jasnym refleksem, zwane plamką, (patrz s. 11). Nieco z boku i na tej samej wysokości widzimy drugą okrągłą plamkę o zabarwieniu nieco jaśniejszym od pozostałych części dna oka, ale także różową, wyraźnie odgraniczoną od otoczenia. Jest to krążek (tarcza) nerwu wzrokowego. W jego środku znajduje się niewielkie jaśniejsze, białawe pole, zwane za-głębieniem fizjologicznym krążka nerwu wzrokowego. Na krążku znajdują się główne pnie naczyń środkowych siatkówki. Naczynia te biegnąc ku obwodowi siatkówki dzielą się na coraz to mniejsze gałązki. Zabarwienie tętnic jest żywoczerwone, żyły są znacznie ciemniejsze,

bardziej falistym przebiegu. Prawidłowy krążek (tarcza) nerwu wzrokowego jest różowy, okrągły, z małym zagłębieniem fizjologicznym, granice jego są wyraźne, ostre.

W stanach chorobowych naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego można stwierdzić w dnie oka różne zmiany: białawe, żółte, brunatne, a nawet czarne ogniska (wysięki, barwnik), czerwone plamki różnej wielkości i kształtu (wylewy krwi), zmiany kalibru i wyglądu naczyń, zatarcie granic, obrzęk lub zmianę zabarwienia krążka nerwu wzrokowego itp.

Poza chorobami samego oka (siatkówka, naczyniówka, nerw wzrokowy) zmiany na dnie oka występują, jak już wspomniano, w przypadku wielu chorób ogólnych, zwłaszcza chorób wewnętrznych (choroba nadciśnieniowa, choroby krwi, cukrzyca) i neurologicznych.

Opis zmian na dnie oka daje często cenne wskazówki dotyczące stanu ogólnego chorego. Ocenić je jednak może tylko lekarz w powiązaniu z innymi objawami chorobowymi, nigdy sam chory. Z tego względu zgłaszanie się bezpośrednio do lekarza okulisty na zbadanie dna oka jest bezcelowe, naraża na niepotrzebną stratę czasu i lekarza,chorego.

About The Author

admin

Leave a Reply