Dobieranie okularów dla dzieci

U ogromnej większości dzieci z wadami wzroku dobranie odpowiednich okularów poprawia ostrość wzroku i zapobiega znużeniu przy pracy. Istnieje jednak pewien odsetek dzieci źle widzących, najczęściej na skutek chorób wrodzonych, którym ani okulary, ani leczenie nie mogą poprawić ostrości wzroku. Czasami ostrość wzroku jest tak obniżona, że nauka w szkole normalnej staje się niemożliwa. Dzieci takie muszą się uczyć w szkołach specjalnych, tzn. w szkołach dla dzieci niedowidzących, gdzie stworzono specjalne warunki do pracy wzroko-wej. Do szkół dla niedowidzących kieruje się te dzieci, których ostrość wzroku wynosi od 6/60 do 6/24 (p. ostrość wzroku) na lepszym oku. Dzieci, których widzenie jest jeszcze słabsze (poniżej 6/60 na lepszym oku), powinny uczęszczać do szkół dla dzieci niewidomych.

Badanie okulistyczne przed pójściem do szkoły umożliwia lekarzowi, po przeprowadzeniu dokładnego badania, zapisanie dziecku odpowiednich okularów ułatwiających pracę wzrokową, bądź też w razie potrzeby skierowanie dziecka od razu do odpowiedniej szkoły. Zaoszczędza to dzieciom o słabym wzroku niepotrzebnych rozczarowań, poczucia niższości, a najczęściej także straty roku szkolnego, gdy zaczynają naukę w szkole normalnej.

Lata szkolne są dla dziecka okresem wzmożonego wysiłku wzrokowego. W tym czasie należy zwrócić specjalną uwagę na warunki pracy wzrokowej zarówno w szkole, jak i w domu. Zasadnicze znaczenie ma tu oświetlenie i odpowiednia pozycja przy pracy.

Oświetlenie (patrz s. 18) klasy szkolnej powinno wynosić przynajmniej 100 luksów. Pożądane jest jednak oświetlenie silniejsze, 150-200 luksów, zapobiegające znużeniu, a także konieczne przy pracach bardziej precyzyjnych, jak rysowanie, szycie, odczytywanie wykresów.

About The Author

admin

Leave a Reply