HIGIENA NARZĄDU WZROKU

Oko jest ściśle związane z całym organizmem – bierze ono udział w toczących się w nim procesach, w jego zmęczeniu i stanach chorobowych. Zasady higieny oka łączą się ściśle z zasadami higieny ogólnej. ..Powszechnie wiadomo, że przestrzeganie czystości osobistej, racjonalne odżywianie, przebywanie na świeżym powietrzu, zapewnienie dostatecznej ilości snu i wypoczynku mają zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia i dobrego funkcjonowania całego organizmu.

Przestrzeganie tych ogólnych zasad higieny ma także zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania oka. Istnieją jednak czynniki, które mogą działać szkodliwie wyłącznie na oko, upośledzając jego zasadniczą funkcję, którą jest widzenie. Mówiąc więc o higienie narządu wzroku w ścisłym znaczeniu mamy na myśli unikanie nieodpowiednich warunków, które wpływają szkodliwie na proces widzenia, powodując jego upośledzenie oraz znużenie przy pracy wzrokowej.

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego widzenia ma odpowiednie oświetlenie, prawidłowa pozycja przy pracy wzrokowej, prawidłowa odległość obserwowanych przedmiotów od oczu oraz wyrównanie wad wzroku (patrz s. 31).

About The Author

admin

Leave a Reply