JAK WYRÓWNAĆ WADY WZROKU?

Wady wzroku wyrównujemy za pomocą okularów, tj. soczewek załamujących promienie świetlne, mających na celu wyrównanie (zależnie od wady wzmocnienie lub osłabienie) refrakcji oka.

Soczewki okularoweSoczewką nazywamy bryłę szklaną ograniczoną dwiema wypo-lerowanymi powierzchniami kulistymi lub jedną kulistą, a drugą płaską lub wklęsłą. Soczewki dzielimy na skupiające (inaczej wypukłe, dodatnie), które oznaczamy znakiem plus ( + ), i na rozpraszające (inaczej wklęsłe, ujemne), które oznaczamy znakiem minus ( -).

Zależnie od ograniczających je powierzchni soczewki skupiające mogą być dwuwypukłe, płaskowypukłe lub wypukłowklęsłe. Analogicznie rozróżniamy soczewki dwuwklęsłe, płaskowklęsłe i wklęsłowypukłe. Siłę łamiącą soczewki oznaczamy w dioptriach. 1 dioptria jest to siła łamiąca soczewki, której ogniskowa wynosi 1 m. Im krótsza ogniskowa soczewki, tym większa jej silą łamiąca. Na przykład siła łamiąca soczewki o ogniskowej l/i m = 2,0 D. Soczewka o sile łamiącej = 5,0 D będzie miała ogniskową – Vs m, czyli 20 cm.

About The Author

admin

Leave a Reply