Jaskra prosta

Jaskra prosta (jaskra z otwartym kątem przesączania) powstaje na skutek zmian w „kącie przesączania”, powodujących utrudnienie odpływu płynu z oka, co wywołuje stałe lub okresowe podwyższenie ciśnienia śródgałkowego. Jaskra prosta jest chorobą przebiegającą niezwykle podstępnie. Początkowo chorzy miewają okresowe, nieznaczne zamglenia wzroku. Czasem spostrzegają występowanie kół tęczowych przy patrzeniu na jasne przedmioty (żarówka, latarnia uliczna itp.). Często objawy subiektywne w ogóle nie występują i chorobę wykrywa przypadkowo lekarz okulista, badając chorego z innego powodu (do-bieranie okularów, badanie dna oka).

Jaskra prosta charakteryzuje się niewielkimi tylko zwyżkami ciśnienia, występującymi stale lub tylko okresowo (np. z rana, po przebudzeniu się). Po dłuższym okresie trwania choroby występuje zwężenie pola widzenia oraz zanik nerwu wzrokowego. Zwężanie się pola widzenia postępuje stopniowo od obwodu ku środkowi, tak że z czasem wytwarza się tzw. lunetowe pole widzenia (chory widzi tak jak przez lunetę – pole widzenia jest zwężone koncentrycznie do kilku zaledwie stopni dokoła punktu obserwowanego). Centralna ostrość wzroku sto-sunkowo długo jest dobra, jednak w końcu i ona stopniowo obniża się i może dojść do całkowitej utraty wzroku (chory nie widzi nawet światła). Taką postać jaskry, gdy ostrość wzroku jest całkowicie utracona (visus = 0), nazywamy jaskrą dokonaną.

Leczenie. W leczeniu dąży się do obniżenia ciśnienia śródgałkowego do normy. Jeśli za pomocą środków farmakologicznych nie udaje się obniżyć ciśnienia i występuje pogarszanie się pola widzenia oraz zanik nerwu wzrokowego, konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego, który ma na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnej z oka, co wpływa na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Jaskra pierwotna jest chorobą przewlekłą. Nawet po dłuższych okresach normalizacji ciśnienia śródgałkowego może pomimo leczenia wystąpić jego podwyższenie, powodując dalsze upośledzenie czynności wzrokowych. Z tego względu chory, u którego stwierdzono podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, musi już zawsze pozostawać pod opieką lekarską i zgłaszać się do kontroli zgodnie z zaleceniami lekarza.

About The Author

admin

Leave a Reply