Jaskra wtórna

Jaskra wtórna jest to taka postać jaskry, która powstaje w przebiegu, innej choroby oka, np. przy zapaleniu tęczówki, przy zrostach po przebytym zapaleniu tęczówki, po operacji zaćmy, przy podwichnięciu soczewki, po wylewie krwi do gałki ocznej itp. W takich przypadkach dochodzi do podwyższenia ciśnienia śródgałkowego, bądź

to wskutek utrudnienia odpływu płynu z oka, bądź też w związku z wytwarzaniem się zbyt dużej ilości płynu przy prawidłowo drożnych drogach odpływu. Objawy choroby są różne, zależne od objawów choroby podstawowej. Na przykład przy zapaleniu tęczówki będą typowe dla zapalenia tęczówki, po operacji zaćmy – typowe dla oka bezsocze- wkowego itp., przy czym zawsze dołącza się jeden wspólny objaw, to jest podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, co może powodować bóle oka, bóle głowy, pogorszenie widzenia itd.

Leczenie. Leczenie – najlepiej szpitalne – obejmuje przede wszystkim zwalczanie choroby podstawowej, poza tym w razie potrzeby stosuje się leczenie objawowe, jak przy innych rodzajach jaskry (patrz leczenie jaskry pierwotnej).

About The Author

admin

Leave a Reply