JASKRA

Jaskra jest często spotykaną i poważną chorobą oczu. Jaskra nie leczona prowadzi do całkowitej utraty wzroku. Stanowi ona przyczynę ślepoty w 12%. Masowe badania w kierunku jaskry przeprowadzane na całym świecie wykazują wśród ludności powyżej 40 lat 2-4% chorych. Procent ten wzrasta w statystykach obejmujących starsze grupy ludności, dochodząc do 14% u ludzi powyżej 70 roku życia.

Nie można zapobiec powstaniu jaskry, można jednak i należy po jej wykryciu zapobiegać utracie lub pogarszaniu się widzenia. Walka z jaskrą jest prowadzona na całym świecie. Wysiłki w walce ze ślepotą spowodowaną jaskrą idą w dwóch kierunkach: 1) wykrycie choroby w jej najwcześniejszych okresach, 2) zapewnienie odpowiedniego leczenia chorym, u których jaskra została już wykryta. Wysiłki lekarzy okulistów zmierzają do zapewnienia chorym z jaskrą jak najlepszego ciągłego leczenia. Dąży się do zorganizowania w większych ośrodkach specjalnych przychodni dla tych chorych.

W celu zapewnienia ciągłości obserwacji choroby zostały wprowadzone dla chorych na jaskrę specjalne książeczki. Dzięki temu każdy lekarz, do którego zgłosi się chory ze swoją książeczką, ma dokładny obraz przebiegu choroby i może dalej prowadzić obserwację

i stosować odpowiednie leczenie. Dla osiągnięcia wyników w tej akcji nie wystarczy jednak organizacja punktów lekarskich i dobra wola lekarzy. Konieczne jest uświadomienie chorego co do skutków zaniedbywania leczenia, konieczna jest współpraca chorego, ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich co do trybu życia i stosowania leczenia oraz regularne zgłaszanie się do kontroli, gdyż okresowa ocena stanu funkcjonalnego oka stanowi jedyne kryterium skuteczności leczenia bądź postępu choroby.

About The Author

admin

Leave a Reply