Ma czym pollega właściwe widzenie?

Utworzenie się wyraźnego obrazu na siatkówce nie wystarcza jeszcze do widzenia danego przedmiotu. Może się zdarzyć, że gałka oczna jest najzupełniej prawidłowa i nie ma żadnych przeszkód do wytworzenia się prawidłowego obrazu w oku, a jednak oko nie widzi. Dzieje się tak dlatego, że właściwe „widzenie”, a więc ocena powstających na siatkówce obrazów jest domeną kory mózgu, a nie samego oka.

Obrazy wytworzone na siatkówce zostają przez nerw wzrokowy przekazane do mózgu, a następnie przez szlaki nerwowe przeprowadzone do ośrodka widzenia, który znajduje się w korze mózgu płata potylicznego. Dopiero w korze mózgu następuje uświadomienie sobie odbieranych wrażeń wzrokowych oraz ocena oglądanych przedmiotów, czyli właściwe widzenie.

Widzenie obuoczne. Jeśli nasze oczy są ustawione prawidłowo, to przy patrzeniu na jakiś przedmiot obraz tego przedmiotu tworzy się na siatkówce każdego oka: tworzą się więc dwa oddzielne obrazy. Każdy z tych obrazów zostaje oddzielnie przekazany do kory mózgu i tu dopiero następuje połączenie, zlanie się obrazów pochodzących z obu oczu w jeden plastyczny obraz. Tę czynność kory mózgu, polegającą na łączeniu obra

zów pochodzących z obu oczu w jeden widziany przez nas obraz, nazywamy fuzją. Fuzja możliwa jest tylko wtedy, gdy obrazy pochodzące z obu oczu są identyczne lub bardzo do siebie podobne. Warunkiem więc prawidłowego widzenia jest, poza prawidłowym działaniem samego oka, także prawidłowe działanie kory mózgu.

About The Author

admin

Leave a Reply