Mady dla oglądających telewizję

Pokój, w którym ogląda się telewizję, powinien być oświetlony dodatkowym źródłem światła. Całkowite zaciemnienie pokoju jest prze-ciwwskazane. Przy oglądaniu obrazu telewizyjnego należy siedzieć możliwie daleko od ekranu, najlepiej w odległości 5-6 m. W tych warunkach unikamy zmęczenia oczu, które może być spowodowane nadmiernym wysiłkiem akomodacyjnym przy dłuższym oglądaniu obrazu z bliskiej odległości.

Osoby z wadami wzroku powinny oglądać obraz w okularach korekcyjnych. Okulary przepisane do pracy z bliska (czytanie, pisanie) są dostosowane do patrzenia z odległości 25-30 cm i nie nadają się do oglądania telewizji. W razie męczenia się oczu podczas oglądania telewizji należy używać specjalnie do tego celu dobranych okularów, zależnie od rodzaju wady wzroku i odległości, z jakiej oglądamy obraz. Kilku- lub kilkunastominutowe przerwy w czasie oglądania telewizji zapobiegają znużeniu oczu. Chorzy na jaskrę powinni przed oglądaniem programu i po jego obejrzeniu zakroplić sobie pilokarpinę.

Wstępne badania okulistyczne. Przed pójściem do szkoły dziecko powinno być zbadane przez lekarza okulistę. W wielu szkołach badania takie są obowiązujące przed przyjęciem do szkoły. Tam, gdzie nie przeprowadza się badań wstępnych, rodzice sami, dla dobra dziecka, powinni postarać się o przebadanie oczu dziecka przed rozpoczęciem nauki. Dla dzieci normalnie widzących zajęcia szkolne wiążą się z dużym wysiłkiem wzrokowym. Dzieci z osłabionym wzrokiem są w jeszcze gorszej sytuacji. Nauka wymaga od nich zwiększonego wysiłku wzrokowego, często wracają ze szkoły zmęczone, z bólem głowy, a w domu nie chcą się uczyć, „uciekają od książki”, jak mówią rodzice. Badania dzieci szkolnych wykazały, że duży procent dzieci źle widzi. Najczęściej jest to spowodowane wadami wzroku (nadwzroczność, niezborność, krótkowzroczność), rzadziej chorobami wrodzonymi lub przebytymi we wczesnym dzieciństwie.

Badania okulistyczne przeprowadzane w szkołach wykazały duży odsetek (od 14 do 17%) dzieci z wadami wzroku wymagającymi korekcji szkłami. Dzieci z nadwzrocznością i niezbornością nadwzroczną przeważały nad krótkowidzami. Ostatnio jednak daje się zauważyć wzrost liczby dzieci krótkowzrocznych w wieku szkolnym.

About The Author

admin

Leave a Reply