Mechanizm widzenia

Jak więc widzimy, mechanizm widzenia jest bardzo złożony. Dla prawidłowego widzenia obuocznego konieczne jest spełnienie następujących warunków:

-1. Utworzenie się ostrego obrazu w plamce każdego oka jest możliwe tylko w oczach zdrowych z prawidłowo działającą siatkówką i prze- ziernymi ośrodkami łamiącymi. Oczy muszą prawidłowo załamywać promienie świetlne. W przypadku wady wzroku konieczne jest wyrównanie wady odpowiednimi szkłami okularowymi.

-2. Prawidłowe przekazanie obrazu wytworzonego w siatkówce do kory mózgu możliwe jest tylko wtedy, gdy aparat nerwowy oka działa prawidłowo.

-3. Prawidłowe funkcjonowanie kory mózgu i całego organizmu (stan ogólny ma wielki wpływ na funkcjonowanie kory mózgu), umożliwiające fuzję oraz odpowiednią ocenę obrazów wytworzonych na siatkówce.

-4. Prawidłowe działanie mięśni poruszających gałki oczne, które warunkuje prawidłowe ustawienie gałek ocznych, jest konieczne do jednoczesnego wytworzenia się obrazów w plamkach obu oczu.

Sprawne funkcjonowanie tak złożonego mechanizmu, jakim jest widzenie, zależy od prawidłowej czynności wielu elementów. Jeśli choć jedno ogniwo w tym mechanizmie zostanie uszkodzone, to prawidłowe widzenie staje się niemożliwe.

About The Author

admin

Leave a Reply