Mięśnie zewnętrzne oka

Mięśnie poruszające gałkę oczną są przymocowane z jednej strony do gałki ocznej, a z drugiej strony częściowo do ścian oczodołu, częściowo do pierścienia łącznotkankowego znajdującego się przy wierzchołku oczodołu (ryc. 2). Skurcze i rozkurcze mięśni powodują ruchy gałki ocznej. Mamy sześć par mięśni (to jest po sześć mięśni dla każdego oka) poruszających gałkę oczną. Są to: cztery mięśnie proste (mięsień prosty boczny, mięsień prosty przyśrodkowy, mięsień prosty górny i mięsień prosty dolny) oraz dwa mięśnie skośne (górny i dolny). Sama nazwa określa działanie poszczególnych mięśni prostych, więc np. mięsień prosty boczny powoduje wychylenie gałki ocznej na zewnątrz, mięsień prosty górny podnosi gałkę oczną do góry itd. Mięśnie skośne działają głównie przy ruchach gałki ku górze i dołowi, poza tym jednak (podobnie jak mięsień prosty górny i dolny) są czynne częściowo także przy ruchach gałki na boki oraz skręcają gałkę dokoła osi przednio- -tylnej.

Mięśnie obu oczu współpracują ze , sobą. Na przykład przy patrzeniu na prawo występuje skurcz mięśnia prostego bocznego w oku prawym, który pociąga gałkę oczną prawą na zewnątrz, i jednocześnie skurcz mięśnia prostego przyśrodkowego w oku lewym, który pociąga gałkę lewą do wewnątrz, a więc także w prawo. Przy prawidłowym działaniu wszystkich mięśni ocznych oczy nasze są ustawione prawidłowo, to znaczy: równolegle przy patrzeniu na przedmioty dalekie, a nieco zbieżne przy patrzeniu na przedmioty w bliskiej odległości.

Gałka oczna. Gałka oczna, której przekrój poziomy widzimy na rysunku (ryc. 3), ma kształt zbliżony do kuli. Ściana gałki składa się z trzech warstw. Warstwę zewnętrzną stanowi twardówka (1). Twardówka jest to sprężysta, biaława, nieprzezroczysta błona, której zadaniem jest ochrona części wewnętrznych oka oraz utrzymywanie stałego kształtu

gałki ocznej. Przednią część twardówki stanowi rogówka (2). Jest ona podobna do szkiełka zegarkowego przykrywającego od przodu gałkę oczną. Zadaniem rogówki jest przede wszystkim załamywanie promieni świetlnych i przepuszczanie ich do wnętrza oka. Aby spełnić to zadanie, rogówka musi być idealnie przezierna, gładka i lśniąca.

About The Author

admin

Leave a Reply