O czym pamiętać podczas używania szkieł kontaktowych?

Podczas używania soczewek kontaktowych trzeba pamiętać o konieczności przestrzegania higieny oczu i higieny osobistej. Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek lekarza i nie zapominać o konieczności czyszczenia soczewek kontaktowych (zawsze po uprzednim umyciu rąk). Bezpieczniej jest robić przerwy w noszeniu szkieł (zdejmować na noc).

Dotychczas uważano, że jedynym przeciwwskazaniem do noszenia soczewek kontaktowych jest możliwość uczulenia na materiał, z którego są zrobione, a poza tym są doskonale tolerowane i ich noszenie nie stanowi żadnego ryzyka dla oka. Stąd szybkie ich rozpowszechnienie na całym świecie.

W ostatnim dziesięcioleciu ukazuje się jednak w piśmiennictwie amerykańskim coraz więcej doniesień o komplikacjach związanych z noszeniem szkieł kontaktowych. Duża liczba prac przeprowadzających retrospektywne badania chorych z wrzodami rogówki (np. z takich ośrodków, jak: Filadelfia, Los Angeles, Miami, Boston i innych) wykazała, że noszenie szkieł kontaktowych jest znaczącym „czynnikiem ryzyka” w powstawaniu ciężkich, infekcyjnych owrzodzeń rogówki, doprowadzających często do upośledzenia widzenia. Dalsze doniesienia

o występowaniu owrzodzeń rogówki u noszących szkła kontaktowe wzbudziły zrozumiałe zaniepokojenie pacjentów i lekarzy. Przeprowadza się nadal rozliczne badania kliniczne i statystyczne w celu ustalenia przyczyny tych nowo powstałych komplikacji i ciągłego ich rozprzestrzeniania się.

Z dotychczas ogłoszonych danych wydaje się wynikać, że komplikacje te występują częściej u ludzi starszych, zwłaszcza w oczach bezso- czewkowych, u ludzi z innymi chorobami oka, wreszcie u osób noszących szkła kontaktowe stale (w dzień i w nocy). Nie zostało jednak jeszcze ustalone, jakie są znaczące „czynniki ryzyka” w powstawaniu owrzodzeń rogówki u osób noszących szkła kontaktowe. Prace badawcze trwają nadal.

About The Author

admin

Leave a Reply