Okulary przy !nadwzroczności

Oko nadwzroczne jest to takie oko, w którym aparat łamiący jest za słaby w stosunku do długości gałki ocznej – wpadające do oka promienie równoległe przecinają się poza siatkówką. Wadę tę możemy wyrównać przez noszenie okularów o soczewkach skupiających ( + ). Soczewka skupiająca ustawiona przed okiem załamuje dodatkowo promienie świetlne, wzmacniając siłę aparatu łamiącego oka. Zależnie od wielkości wady wzroku dajemy silniejszą lub słabszą soczewkę. Jeśli np. wada wzroku osoby nadwzrocznej wynosi 2 dioptrie, to znaczy, że układ łamiący tego oka jest za słaby o 2 dioptrie i że przy noszeniu okularów o sile +2,0 D układ łamiący będzie dostatecznie silny, aby promienie równoległe przecinały się na siatkówce (ryc. 6).

Okulary przy krótkowzroczności. Przy krótkowzroczności aparat łamiący oka jest za silny w stosunku do długości gałki ocznej. Obraz w oku tworzy się przed siatkówką. Osoba krótkowzroczna nie może widzieć wyraźnie z daleka bez noszenia okularów. Krótkowzroczność wyrównujemy soczewkami rozpraszającymi ( -). Soczewka rozpraszająca ustawiona przed okiem rozprasza równoległe promienie światła, czyni je rozbieżnymi. Takie promienie, po załamaniu przez zbyt silny aparat łamiący oka krótkowzrocznego, ogniskują się na siatkówce, dając w jej płaszczyźnie wyraźny obraz (ryc. 7).

Okulary przy astygmatyzmie. Astygmatyzm jest wadą wzroku polegającą na tym, że promienie biegnące w jednej płaszczyźnie są załamywane inaczej niż promienie, które biegną w innej płaszczyźnie. Astygmatyzm wynika najczęściej z nieprawidłowej budowy rogówki. Jeśli np. rogówka załamuje promienie w płaszczyźnie jednego południka, np. poziomego prawidłowo, a w płaszczyźnie południka pionowego zbyt słabo, to będziemy mieli do czynienia z astygmatyzmem nadwzrocznym. Jeśli jeden z południków rogówki załamuje promienie prawidłowo, a prostopadły do niego zbyt silnie, będziemy mieli do czynienia z astygmatyzmem krótkowzrocznym. Jeśli oko załamuje promienie w jednym południku za silnie, a w drugim za słabo, będzie to astygmatyzm mieszany.

Astygmatyzm wyrównujemy za pomocą specjalnych szkieł, zwanych cylindrycznymi, oznaczanych +cyl. lub – cyl. Szkła cylindryczne są wycinkami walca, załamują promienie tylko w jednym południku. W południku prostopadłym do powierzchni łamiącej są one optycznie nieczynne, to znaczy, że promienie świetlne biegnące w tej płaszczyźnie nie ulegają załamaniu przez szkło okularowe. Ten południk nazywamy osią cylindra. Przy wyrównywaniu astygmatyzmu soczewkę cylindryczną ustawiamy tak, że oś cylindra odpowiada prawidłowo łamiącemu południkowi rogówki.

About The Author

admin

Leave a Reply