Okulary

W przypadku wad wzroku dzieci powinny nosić okulary. Dobranie odpowiednich okularów i decyzja, czy mają być noszone stale, czy też w pewnych tylko warunkach, należą do lekarza okulisty. Rodzice jednak i wychowawcy powinni dopilnować, żeby były one używane ściśle według wskazań lekarza.

Zasadniczo w przypadku wad wzroku okulary powinny być noszone stale. Należy jednak pamiętać, że okulary nie leczą wady, a tylko ją wyrównują. Przez założenie odpowiednich okularów stwarza się warunki, w których oczy dziecka obarczonego wadą wzroku pracują tak, jak oczy dziecka zdrowego. U dziecka z nadwzrocznością stałe noszenie okularów usuwa potrzebę akomodowania (przystosowania) przy patrzeniu na przedmioty odległe i zmniejsza wysiłek akomodacyjny podczas pracy z bliska. U dzieci krótkowzrocznych stałe noszenie okularów umożliwia dobre widzenie przedmiotów dalekich, a jednocześnie zmu-sza do akomodacji przy patrzeniu na przedmioty bliskie (tak jak przy oczach miarowych).

Dzieci krótkowzroczne wkładają chętnie okulary w kinie lub podczas oglądania telewizji, nie lubią ich nosić stale, twierdząc, że z bliska widzą lepiej bez szkieł. I mówią prawdę. Przy krótkowzroczności przedmioty bliskie są wyraźnie widoczne bez akomodacji, ponieważ punkt dali wzrokowej (odległość, z jakiej oko widzi wyraźnie bez akomodacji), znajduje się w bliskiej odległości od oka. Akomodowanie jest jednak także konieczne do normalnego funkcjonowania narządu wzroku. Spójrzmy na osobę obserwującą bliski przedmiot. Widzimy, że w tym momencie oczy tej osoby ustawione są zbieżnie (w konwergencji). Jest to czynność odruchowa. Przy obserwowaniu bliskich przedmiotów, żeby dobrze widzieć, oko akomoduje i jednocześnie ustawia się zbieżnie. Z napięciem akomodacji związany jest odruch konwergencji. U osób, które nie muszą akomodować, żeby dobrze widzieć z bliska (ludzie krótkowzroczni), z czasem osłabia się odruch konwergencji, wytwarza się skłonność do rozbieżnego ustawienia oczu, a czasem nawet zez rozbieżny. Tak więc widzimy, że przy krótkowzroczności dzieci powinny nosić okulary stale. Okulary powinny być zawsze czyste i dobrze dopasowane, gdyż tylko wtedy spełniają swoje zadanie.

Aby więc zapewnić dzieciom możliwie dobre warunki do pracy wzrokowej w okresie wzmożonego wysiłku wzrokowego, jakim jest czas nauki szkolnej, należy zwracać uwagę na oświetlenie klas i miejsca pracy w domu, na odpowiednią pozycję przy pracy. Dzieci z wadami wzroku powinny nosić okulary dobrane przez okulistę i kontrolowane przynajmniej raz w roku.

About The Author

admin

Leave a Reply