4
4
3
3
2
2
1
1

Zapalenie woreczka łzowego u noworodków

Zapalenie woreczka łzowego u noworodków może być spowodowane wrodzoną niedrożnością przewodu nosowo-łzowego, polegającą na zamknięciu części światła tego przewodu, która może być jeszcze zarośnięta w chwili przyjścia na świat, bądź też zamknięta korkiem ze złuszczonego nabłonka. U takich dzieci stwierdza się łzawienie i ropienie oka, prawie zawsze jednostronnie, a z czasem dochodzi do typowego obrazu zapalenia woreczka łzowego.

Zapalenie uczuSeniowe spojówek i powiek

Zapalenie alergiczne spojówek i skóry powiek (alergia kontaktowa spojówek i skóry powiek) należy do reakcji alergicznych typu późnego. Prawie zawsze chorobą objęte są jednocześnie powieki i spojówki, z tym że mogą dominować objawy ze strony spojówek (najczęściej), lub też ze strony skóry powiek. W spojówce może rozwinąć się miejscowa nadwrażliwość na swoiste alergeny, powodująca wystąpienie charakterystycznych objawów zapalnych. Do objawów subiektywnych należy uczucie silnego swędzenia i łzawienia. Swędzenie jest zwykle

CHOROBY WRODZONE

Odsetek „przyczyn wrodzonych” wśród przyczyn ślepoty jest bardzo duży i stale wzrasta w krajach o wysokim poziomie higieny

i lecznictwa w miarę opanowywania innych czynników powodujących ślepotę. Poza ślepotą zmiany wrodzone oczu powodują często znaczne zmniejszenie ostrości wzroku, w wyniku czego duża grupa dzieci tzw. niedowidzących lub słabo widzących jest niezdolna do nauki w szkołach normalnych i kwalifikuje się do pracy tylko w nielicznych zawodach.

STOSOWANIE LEKÓW W CHOROBACH OCZU

Zrozumienie przez chorego istoty choroby i działania leków oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza ma duże znaczenie dla osiągnięcia dobrych wyników leczenia. Niestety, często spotykamy się z lekceważeniem wskazówek, zwłaszcza dotyczących reżymu ogólnego, z wielką szkodą dla przebiegu choroby. Należy pamiętać, że oko jest ściśle połączone z całym organizmem, że często bierze udział w procesach chorobowych toczących się w innych częściach organizmu i że choroba oka może być spowodowana chorobą ogólną. W tych warunkach leczenie ogólne ma często zasadnicze znaczenie, a zapuszczanie kropelek do oka stanowi tylko uzupełnienie całości leczenia. W przypadku niektórych chorób oka konieczne jest np. leżenie w łóżku, niejednokrotnie z zasłoniętymi oczami we wszystkich sprawach zapalnych oczu picie napojów alkoholowych jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Okulary przy !nadwzroczności

Oko nadwzroczne jest to takie oko, w którym aparat łamiący jest za słaby w stosunku do długości gałki ocznej – wpadające do oka promienie równoległe przecinają się poza siatkówką. Wadę tę możemy wyrównać przez noszenie okularów o soczewkach skupiających ( + ). Soczewka skupiająca ustawiona przed okiem załamuje dodatkowo promienie świetlne, wzmacniając siłę aparatu łamiącego oka. Zależnie od wielkości wady wzroku dajemy silniejszą lub słabszą soczewkę. Jeśli np. wada wzroku osoby nadwzrocznej wynosi 2 dioptrie, to znaczy, że układ łamiący tego oka jest za słaby o 2 dioptrie i że przy noszeniu okularów o sile +2,0 D układ łamiący będzie dostatecznie silny, aby promienie równoległe przecinały się na siatkówce (ryc. 6).

Mięśnie zewnętrzne oka

Mięśnie poruszające gałkę oczną są przymocowane z jednej strony do gałki ocznej, a z drugiej strony częściowo do ścian oczodołu, częściowo do pierścienia łącznotkankowego znajdującego się przy wierzchołku oczodołu (ryc. 2). Skurcze i rozkurcze mięśni powodują ruchy gałki ocznej. Mamy sześć par mięśni (to jest po sześć mięśni dla każdego oka) poruszających gałkę oczną. Są to: cztery mięśnie proste (mięsień prosty boczny, mięsień prosty przyśrodkowy, mięsień prosty górny i mięsień prosty dolny) oraz dwa mięśnie skośne (górny i dolny). Sama nazwa określa działanie poszczególnych mięśni prostych, więc np. mięsień prosty boczny powoduje wychylenie gałki ocznej na zewnątrz, mięsień prosty górny podnosi gałkę oczną do góry itd. Mięśnie skośne działają głównie przy ruchach gałki ku górze i dołowi, poza tym jednak (podobnie jak mięsień prosty górny i dolny) są czynne częściowo także przy ruchach gałki na boki oraz skręcają gałkę dokoła osi przednio- -tylnej.

Przewlekłe zapalenie spojówek

Przewlekłe zapalenie spojówek należy do najczęściej spotykanych chorób oczu i często jest bardzo trudne do wyleczenia. Przyczyny. Do najczęściej spotykanych przyczyn przewlekłego zapalenia spojówek należą ogniska zapalne w organizmie, zwłaszcza w jamie

a. Prawidłowy wygląd spojówek, po-wieki i gałki (powieka dolna odciąg-nięta). b. Jęczmień. c. Ostre zapalenie spojówek. Po od-ciągnięciu powieki dolnej widać prze-krwioną i rozpulchnioną spojówkę powieki. Spojówka gałki przekrwiona, rozpulchnioną, z dużą ilością roz-szerzonych naczyń.