4
4
3
3
2
2
1
1

O czym pamiętać podczas używania szkieł kontaktowych?

Podczas używania soczewek kontaktowych trzeba pamiętać o konieczności przestrzegania higieny oczu i higieny osobistej. Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek lekarza i nie zapominać o konieczności czyszczenia soczewek kontaktowych (zawsze po uprzednim umyciu rąk). Bezpieczniej jest robić przerwy w noszeniu szkieł (zdejmować na noc).

Twardówka oka

Najmniejsze zmiany w jej budowie (wrodzone lub powstałe na skutek choroby) powodują utrudnienie przechodzenia promieni, lub też nieprawidłowe ich załamywanie, co pociąga za sobą zniekształcenie i zamazywanie się obrazu powstającego w oku.

Za twardówką (ku wnętrzu oka) znajduje się błona naczynio- w a złożona z naczyń krwionośnych zadaniem jej jest odżywianie gałki ocznej. Składa się ona z 3 części: naczyniówki (3), ciała rzęskowego (4) i tęczówki (5). Naczyniówka i ciało rzęskowe przylegają ściśle do twardówki. Przednia część błony naczyniowej, tęczówka, odchyla się od twardówki prawie prostopadle, tworząc barwne koło położone w płaszczyźnie czołowej. W środku tęczówki znajduje się okrągły otwór – źrenica (6), przez którą przechodzą do wnętrza oka promienie świetlne załamane przez rogówkę. Wewnętrznie od błony naczyniowej gałki ocznej znajduje się siatkówka (7), zawierająca specjalne komórki nerwowe, pręciki i czopki, w których pod wpływem światła zachodzą zmiany chemiczne warunkujące widzenie.

Przeszczepienie rogówki

Przeszczepienie rogówki polega na wycięciu całej rogówki lub jej zmętniałej części (przeszczepienie warstwowe) i na wszczepieniu w powstały ubytek krążka rogówki przezroczystej, pobranej z innego oka (świeżej lub konserwowanej). Nie każde oko z bielmem rogówki nadaje się jednak do wykonania przeszczepienia. W oczach, w których oprócz rogówki uszkodzone są także głębsze części oka (siatkówka, nerw wzrokowy), nie możemy oczekiwać istotnej poprawy wzroku po wykonaniu tego zabiegu. Oczy zupełnie ślepe (bez poczucia światła) nie rokują żadnej poprawy. Na ogól jednak, jeśli zmiany dotyczą tylko samej rogówki, wyniki pooperacyjne są bardzo dobre, a w wielu przypadkach udaje się przywrócić nawet prawidłową ostrość wzroku.

Jak prawidłowo oglądać TV

Można temu zapobiec przez dobranie odpowiednich okularów i oglądanie obrazu z dalszej odległości (najlepiej 5-6 m od ekranu). U niektórych osób, w wieku powyżej lat czterdziestu, które z przyczyn obiektywnych muszą oglądać obraz telewizyjny z bliskiej odległości (mały ekran, zbyt mały pokój, niedowidzenie), konieczne jest nieraz w celu uniknięcia zmęczenia wzroku noszenie okularów korekcyjnych,

Zapalenie drzewkowate rogówki

Zapalenie drzewkowate rogówki jest jedną z postaci opryszcz- kowych chorób rogówki, dość często spotykanych, zwłaszcza na wiosnę i na jesieni. Jest wywołane przez wirusy. Polega na tworzeniu się w nabłonku rogówki drobnych pęcherzyków, układających się w kształcie rozgałęzień drzewa, szybko pękających i tworzących ubytki nabłonka rogówki (erozje). Choroba ta wywołuje silne bóle oka, znaczne łzawienie, światłowstręt. Jest to choroba przewlekła, dająca często nawroty i pozostawiająca upośledzenie widzenia.

Jaskra prosta

Jaskra prosta (jaskra z otwartym kątem przesączania) powstaje na skutek zmian w „kącie przesączania”, powodujących utrudnienie odpływu płynu z oka, co wywołuje stałe lub okresowe podwyższenie ciśnienia śródgałkowego. Jaskra prosta jest chorobą przebiegającą niezwykle podstępnie. Początkowo chorzy miewają okresowe, nieznaczne zamglenia wzroku. Czasem spostrzegają występowanie kół tęczowych przy patrzeniu na jasne przedmioty (żarówka, latarnia uliczna itp.). Często objawy subiektywne w ogóle nie występują i chorobę wykrywa przypadkowo lekarz okulista, badając chorego z innego powodu (do-bieranie okularów, badanie dna oka).

Przygotowanie do operacji zaćmy

W celu ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia powikłań przy operacji zaćmy lekarz przed zabiegiem dokładnie bada i przygotowuje chorego. Warunkiem koniecznym jest zachowanie poczucia światła, prawidłowego rzutowania i rozpoznawania barw. Jeżeli oko nie spełnia tych warunków, wykonywanie zabiegu jest niecelowe, gdyż nie można oczekiwać po operacji poprawy widzenia. Drugim, koniecznym warunkiem jest jałowość worka spojówkowego i jego okolicy. Nie operuje się zaćmy w przypadku stwierdzenia bakterii chorobotwórczych w worku spojówkowym, ze względu na możliwość wprowadzenia zakażenia do wnętrza oka w czasie zabiegu. Dlatego nie należy się dziwić, że lekarz poleca odłożyć zabieg operacyjny u chorego, np. z zapaleniem woreczka łzowego, do chwili usunięcia istniejącego zakażenia. Tak samo ogniska ropne w jamie nosowo-gardłowej (korzenie zębowe, ropne migdałki itp.) powinny być usunięte co najmniej na kilka tygodni przed zgłoszeniem się na zabieg operacyjny. Konieczne jest także przygotowanie internistyczne chorego, ze specjalnym zwróceniem uwagi na choroby, które mogłyby przyczynić się do powstania ewentualnych powikłań podczas zabiegu operacyjnego lub w okresie pooperacyjnym. Należy tu przede wszystkim zwrócić uwagę na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę oraz choroby wywołujące odruch kaszlu, kichania itp.