4
4
3
3
2
2
1
1

ZEZ

Gdy dziecko zaczyna zezować, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Warunkiem dobrych wyników 1’czenia jest wczesne jego rozpoczęcie. Ciągle jeszcze pokutują szkodliwe, przestarzałe poglądy, że z leczeniem zeza należy czekać do 12-14 lat, „aż dziecko podrośnie”, w nadziei, że z wiekiem zez sam się zlikwiduje. W ten sposób wyrządzamy wielką krzywdę naszym dzieciom. Leczenie zezów u małych dzieci daje bardzo dobre wyniki funkcjonalne i kosmetyczne. U dzieci nie leczonych dochodzi z czasem do upośledzenia widzenia oka zezującego oraz zaburzeń widzenia obuocznego, bardzo trudno

„Suche” zapalenie spojówek („suche oko”)

W przewlekle przebiegającym zapaleniu spojówek należy wydzielić dużą grupę chorych z tak zwanym „suchym” zapaleniem spojówek. Jest ono spowodowane brakiem lub – w łagodniejszych przypadkach – niedostateczną ilością wydzielanych łez. Stan taki występuje dość często u ludzi w starszym wieku, zwłaszcza u kobiet i w razie braku właściwego rozpoznania może się ciągnąć całymi latami z okresami remisji i pogorszenia. Leki stosowane rutynowo w przewlekłym zapaleniu spojówek nie powodują poprawy, a często nawet potęgują dolegliwości (np. leki kortyzonowe, leki zmniejszające przekrwienie spojówki).

JASKRA

Jaskra jest często spotykaną i poważną chorobą oczu. Jaskra nie leczona prowadzi do całkowitej utraty wzroku. Stanowi ona przyczynę ślepoty w 12%. Masowe badania w kierunku jaskry przeprowadzane na całym świecie wykazują wśród ludności powyżej 40 lat 2-4% chorych. Procent ten wzrasta w statystykach obejmujących starsze grupy ludności, dochodząc do 14% u ludzi powyżej 70 roku życia.

Zależność widzenia od oświetlenia

Dla dobrego widzenia i uniknięcia znużenia przy pracy wzrokowej zasadnicze znaczenie ma odpowiednie oświetlenie. Zarówno zbyt słabe oświetlenie, jak i zbyt silne działa szkodliwie na oczy, powoduje ich szybkie zmęczenie, powstawanie różnych dolegliwości i wpływa niekorzystnie na wydajność pracy.

Za jednostkę oświetlenia przyjmuje się 1 luks = 1 świeca metryczna. Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Im bardziej precyzyjna praca, tym silniejsze powinno być oświetlenie.