Porady

Zależność widzenia od oświetlenia

Dla dobrego widzenia i uniknięcia znużenia przy pracy wzrokowej zasadnicze znaczenie ma odpowiednie oświetlenie. Zarówno zbyt słabe oświetlenie, jak i zbyt silne działa szkodliwie na oczy, powoduje ich szybkie zmęczenie, powstawanie różnych dolegliwości i wpływa niekorzystnie na wydajność pracy.

Za jednostkę oświetlenia przyjmuje się 1 luks = 1 świeca metryczna. Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Im bardziej precyzyjna praca, tym silniejsze powinno być oświetlenie.