Przeszczepienie rogówki

Przeszczepienie rogówki polega na wycięciu całej rogówki lub jej zmętniałej części (przeszczepienie warstwowe) i na wszczepieniu w powstały ubytek krążka rogówki przezroczystej, pobranej z innego oka (świeżej lub konserwowanej). Nie każde oko z bielmem rogówki nadaje się jednak do wykonania przeszczepienia. W oczach, w których oprócz rogówki uszkodzone są także głębsze części oka (siatkówka, nerw wzrokowy), nie możemy oczekiwać istotnej poprawy wzroku po wykonaniu tego zabiegu. Oczy zupełnie ślepe (bez poczucia światła) nie rokują żadnej poprawy. Na ogól jednak, jeśli zmiany dotyczą tylko samej rogówki, wyniki pooperacyjne są bardzo dobre, a w wielu przypadkach udaje się przywrócić nawet prawidłową ostrość wzroku.

CHOROBY BŁONY NACZYNIOWEJ GAŁKI OCZNEJ Zapalenie błony naczyniowej. Choroby zapalne błony naczyniowej mogą być spowodowane bądź to bezpośrednio przez drobnoustroje lub ich toksyny krążące we krwi, bądź też mogą powstać na drodze uczuleniowej. Do najczęstszych przyczyn wywołujących zapalenie błony naczyniowej należą: 1) ogniska zakażenia w organizmie, zwłaszcza zmiany zapalne przyzębowe, ropne migdałki, zapalenie zatok 2) choroby zakaźne, jak gruźlica, kiła, grypa, wirusowe zapalenie płuc, czasem ostre choroby zakaźne 3) choroby gośćcowe, 4) choroby przemiany materii, jak np. dna 5) urazy tępe i przebijające.

Powiedziano już wyżej, że błona naczyniowa gałki ocznej składa się z 3 części różniących się budową anatomiczną, a mianowicie z tęczówki, ciała rzęskowego oraz naczyniówki. Zapalenie całej błony naczyniowej występuje na ogół rzadko, częściej spotykamy się z zapaleniem jej przedniego odcinka, tj. tęczówki i ciała rzęskowego, lub tylnego odcinka, tj. naczyniówki.

Zapalenie tęczówki i ciała !rzęskowego. W przypadku zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego występuje łzawienie, światłowstręt, ból gałki ocznej i bóle głowy. Widzenie jest mniej lub bardziej upośledzone. Przy oglądaniu stwierdzamy, że gałka oczna jest zaczerwieniona (przekrwiona – nastrzyk rzęskowy gałki), rogówka przymglona, jakby nachuchana (obrzęk nabłonka rogówki). Tęczówka jest przekrwiona (bardziej zielona niż w oku zdrowym), źrenica zwężona. W oku (w komorze przedniej i tylnej) znajduje się wysięk zapalny, który może spowodować przy-klejenie się tęczówki do soczewki, prowadząc do zrostów (zrosty tylne). Zrosty z kolei mogą spowodować utrudnienie odpływu cieczy z komory tylnej do komory przedniej, co doprowadza do gromadzenia się nadmiernej ilości płynu w oku. Oko staje się twardsze niż normalne, powstaje powikłanie zwane jaskrą (jaskra wtórna), jaskra wtórna w przebiegu zapalenia tęczówki może powstać także wskutek utrudnienia’ odpływu z komory przedniej na zewnątrz oka przez zamknięcie kąta przesączania (normalna droga odpływu cieczy wodnej z oka), spowodowane odkładaniem się w tym miejscu stałych elementów wysięku. Jaskra wtórna jest ciężkim powikłaniem utrudniającym leczenie zapalenia. Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego trwa 2-6 tyg. i często daje nawroty. W cięższych przypadkach może dojść do nieodwracalnych zmian i trwałego upośledzenia widzenia.

Leczenie. W miarę możności chorzy z zapaleniem tęczówki i ciała rzęskowego powinni być leczeni w szpitalu, gdyż spokój, leżenie w łóżku i dobre warunki mają duży wpływ na przebieg choroby i skracają czas leczenia. Poza tym bardzo ważne jest szybkie przeprowadzenie badań dodatkowych, koniecznych dla ustalenia przyczyny choroby, co także jest możliwe tylko w warunkach szpitalnych. Leczenie przede wszystkim uwzględnia przyczynę choroby. Tak np. jeśli przyczyną zapalenia jest ząb ze zmianami przykorzeniowymi, to przede wszystkim usuwa się ząb, jeśli ropne zapalenie zatok – leczy się zatoki itp. Poza tym ogólnie stosuje się (w razie potrzeby) antybiotyki, salicylany, leki ogólnie odczulające, witaminy, czasem leki bodźcowe. W cięższych przypadkach podaje się ogólnie hormony kory nadnerczy. Miejscowo stosuje się atropinę, kortyzon, nagrzewania, kompresy itp. Wskazane jest noszenie ciemnych okularów. Ze względu na ciężkość choroby leczenie powinno być rozpoczęte możliwie jak najwcześniej. Przez cały okres leczenia chory powinien być codziennie oglądany przez lekarza okulistę.

About The Author

admin

Leave a Reply