Przewlekłe zapalenie spojówek

Przewlekłe zapalenie spojówek należy do najczęściej spotykanych chorób oczu i często jest bardzo trudne do wyleczenia. Przyczyny. Do najczęściej spotykanych przyczyn przewlekłego zapalenia spojówek należą ogniska zapalne w organizmie, zwłaszcza w jamie

a. Prawidłowy wygląd spojówek, po-wieki i gałki (powieka dolna odciąg-nięta). b. Jęczmień. c. Ostre zapalenie spojówek. Po od-ciągnięciu powieki dolnej widać prze-krwioną i rozpulchnioną spojówkę powieki. Spojówka gałki przekrwiona, rozpulchnioną, z dużą ilością roz-szerzonych naczyń.

d. Zapalenie epidemiczne spojówek i rogówki (opis w tekście). e. Bielmo rogówki. nosowo-gardłowej (zębach, zatokach, migdałkach), które mogą wywoływać zapalenie spojówek bądź to na drodze odruchowej, bądź też uczuleniowej. Przewlekłe mechaniczne drażnienie spojówek, np. przez kurz, pyły powstające przy pracy w niektórych zawodach, dym papierosowy w źle wentylowanych lokalach, drażnienie chemiczne, np. przez pary niektórych substancji chemicznych, są także często spotykanymi przyczynami tego schorzenia.

Drobnoustroje chorobotwórcze, jak bakterie, wirusy, grzyby znajdujące się w worku spojówkowym lub woreczku łzowym, mogą także wywoływać przewlekłe, powtarzające się zapalenie spojówek. Przyczyną przewlekłego zapalenia może być również nadmierny wysiłek mięśni akomodacyjnych przy wadach wzroku (zwłaszcza przy nadwzroczności

i niezborności nadwzrocznej oraz przy nie wyrównanej szkłami starczo- wzroczności), praca w złym oświetleniu (światło niedostateczne, światło migające), nadmierna ilość promieni cieplnych podczerwonych (np. przy pracy w kotłowniach i hutach bez odpowiednich szkieł ochronnych) i inne czynniki przewlekle drażniące spojówki.

About The Author

admin

Leave a Reply