Przygotowanie do operacji zaćmy

W celu ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia powikłań przy operacji zaćmy lekarz przed zabiegiem dokładnie bada i przygotowuje chorego. Warunkiem koniecznym jest zachowanie poczucia światła, prawidłowego rzutowania i rozpoznawania barw. Jeżeli oko nie spełnia tych warunków, wykonywanie zabiegu jest niecelowe, gdyż nie można oczekiwać po operacji poprawy widzenia. Drugim, koniecznym warunkiem jest jałowość worka spojówkowego i jego okolicy. Nie operuje się zaćmy w przypadku stwierdzenia bakterii chorobotwórczych w worku spojówkowym, ze względu na możliwość wprowadzenia zakażenia do wnętrza oka w czasie zabiegu. Dlatego nie należy się dziwić, że lekarz poleca odłożyć zabieg operacyjny u chorego, np. z zapaleniem woreczka łzowego, do chwili usunięcia istniejącego zakażenia. Tak samo ogniska ropne w jamie nosowo-gardłowej (korzenie zębowe, ropne migdałki itp.) powinny być usunięte co najmniej na kilka tygodni przed zgłoszeniem się na zabieg operacyjny. Konieczne jest także przygotowanie internistyczne chorego, ze specjalnym zwróceniem uwagi na choroby, które mogłyby przyczynić się do powstania ewentualnych powikłań podczas zabiegu operacyjnego lub w okresie pooperacyjnym. Należy tu przede wszystkim zwrócić uwagę na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę oraz choroby wywołujące odruch kaszlu, kichania itp.

Operacja zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki. Są różne metody operowania zaćmy. Zależnie od stanu oka i ogólnego stanu chorego czasami usuwa się soczewkę całkowicie (wewnątrztorebkowo), czasami z pozostawieniem torebki (pozatorebkowo). Na ogół, jeśli chodzi o widzenie, wyniki pooperacyjne są dobre w jednym i w drugim przypadku.

Operację zaćmy wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zabieg nie jest bolesny. Dla uniknięcia powikłań, które mogą wystąpić w czasie wykonywania zabiegu i w okresie pooperacyjnym, konieczne jest opanowanie i spokój chorego. Współpraca z lekarzem i ścisłe wykonywanie zaleceń są nieodzownymi warunkami pomyślnego przeprowadzenia zabiegu i dobrych wyników pooperacyjnych. Po zabiegu chory musi spokojnie leżeć w łóżku przez 3-4 dni bez poruszania głową jest to konieczne dla prawidłowego zagojenia się rany pooperacyjnej i dla uniknięcia powikłań, które mogą wystąpić w tym okresie. Jeśli chory zachowuje się niespokojnie i porusza głową, może wystąpić krwawienie do wnętrza oka (należące do najczęściej spotykanych powikłań), przedłużające zawsze okres gojenia, a często powodujące upośledzenie, a nawet utratę widzenia.

Po usunięciu soczewki oko załamuje słabiej promienie, staje się nadwzroczne. Do wyraźnego widzenia okiem operowanym konieczne jest noszenie okularów wyrównujących powstałą wadę wzroku (wskutek usunięcia soczewki).

Bez odpowiednich szkieł nie można po usunięciu zaćmy widzieć dokładnie. Należy sobie z tego dobrze zdawać sprawę, żeby uniknąć rozczarowania po operacji.

About The Author

admin

Leave a Reply