Rak

Z innych nowotworów złośliwych należy wymienić raka. Rak występuje pierwotnie najczęściej w powiekach, czasami, ale bardzo rzadko, w spojówce i rogówce. Przerzuty raka z innych narządów spotyka się także w błonie naczyniowej olca, zwłaszcza w naczyniówce.

ZAĆMA (KATARAKTA) Zaćmą nazywamy chorobę polegającą na zmętnieniu soczewki. Najczęściej spotykamy tzw. zaćmę starczą, to jest zmętnienie soczewki występujące u osób w wieku ponad 60 lat. W ostatnich czasach daje się zauważyć częstsze występowanie zaćmy starczej już we wcześniejszym wieku, około 50 roku życia, a nawet wcześniej.

Zaćma starcza. Zaćma starcza (tabl. II) charakteryzuje się stopniową utratą widzenia, postępującą na ogół powoli. Występuje przeważnie obustronnie, z tym że najczęściej w jednym oku wcześniej, a dopiero po pewnym czasie także w drugim oku. Jedynym objawem odczuwanym przez chorego jest stopniowe pogarszanie się widzenia. Gałka oczna jest blada i pozornie nie zmieniona. Dopiero przy dokładniejszym obejrzeniu stwierdza się w obrębie źrenicy mniej lub więcej wysycone, szaro- białe zmętnienie. Początkowo chory podaje, że widzi „mgłę przed okiem”, bądź też „ciemną plamę poruszającą się zgodnie z ruchem oka”. Wzrok stopniowo ulega pogorszeniu, aż w końcu dochodzi do liczenia palców tuż przed okiem, a nawet tylko do poczucia światła. To

minimum widzenia, to jest poczucie światła i rozróżnianie barw, zawsze pozostaje, nawet przy całkowitym zmętnieniu soczewki. Jeśli chory, u którego stwierdza się zaćmę, nie widzi światła lub nie rozróżnia barw, jest to dowodem, że prócz zaćmy istnieją w tym oku inne zmiany chorobowe, jak np. zmiany w siatkówce lub nerwie wzrokowym.

Leczenie. Istnieje wiele preparatów reklamowanych jako środki leczące kataraktę, podawanych miejscowo, w kroplach do oczu, lub ogólnie. W niektórych przypadkach, w początkowych okresach zaćmy, leki Jp mogą czasami powstrzymać rozwój choroby, w żadnym jednak razie nie wpływają na cofnięcie się powstałych już zmętnień soczewki. Także podawanie doustne łęków przeciwmiażdżycowych (np. Anginin, Prodectin, witaminy, jod itd.) może mieć wpływ na zatrzymanie się procesu zmętnienia soczewki. Nie znamy jednak dotąd żadnego środka farmaceutycznego, który mógłby wyleczyć zaćmę. Jedynym skutecznym leczeniem jest leczenie operacyjne.

About The Author

admin

Leave a Reply