Twardówka oka

Najmniejsze zmiany w jej budowie (wrodzone lub powstałe na skutek choroby) powodują utrudnienie przechodzenia promieni, lub też nieprawidłowe ich załamywanie, co pociąga za sobą zniekształcenie i zamazywanie się obrazu powstającego w oku.

Za twardówką (ku wnętrzu oka) znajduje się błona naczynio- w a złożona z naczyń krwionośnych zadaniem jej jest odżywianie gałki ocznej. Składa się ona z 3 części: naczyniówki (3), ciała rzęskowego (4) i tęczówki (5). Naczyniówka i ciało rzęskowe przylegają ściśle do twardówki. Przednia część błony naczyniowej, tęczówka, odchyla się od twardówki prawie prostopadle, tworząc barwne koło położone w płaszczyźnie czołowej. W środku tęczówki znajduje się okrągły otwór – źrenica (6), przez którą przechodzą do wnętrza oka promienie świetlne załamane przez rogówkę. Wewnętrznie od błony naczyniowej gałki ocznej znajduje się siatkówka (7), zawierająca specjalne komórki nerwowe, pręciki i czopki, w których pod wpływem światła zachodzą zmiany chemiczne warunkujące widzenie.

W wewnętrznej warstwie siatkówki znajdują się włókna nerwowe, które w okolicy tylnego bieguna gałki zbierają się w nerw wzrokowy (8) przewodzący wrażenia wzrokowe do mózgu.

W okolicy tylnego bieguna gałki znajduje się w siatkówce tak zwana plamka (tabl. II). Jest to część siatkówki o szczególnie precyzyjnej budowie, zawierająca dużą ilość czopków i połączeń nerwowych, co umożliwia bardzo dokładne widzenie. Plamka znajduje się w siatkówce na osi optycznej oka, to jest w miejscu odpowiadającym promieniom przechodzącym przez środek rogówki i źrenicy. Jeśli chcemy dokładnie zobaczyć jakiś przedmiot, to oczy nasze ustawiają się w ten sposób, aby obraz tego przedmiotu padł na plamkę, gdyż wtedy widzimy najwyraźniej. Czynność tę nazywamy fiksacją.

Całe wnętrze oka jest wypełnione płynnymi i półpłynnymi substancjami, które w warunkach prawidłowych są przezierne, co umożliwia przechodzenie promieni świetlnych bez przeszkód aż do siatkówki. I tak w przedniej części oka, między rogówką i tęczówką, znajduje się komora przednia (9) wypełniona płynem. Dalej poza tęczówką znajduje się dwuwypukłe, elastyczne, przezierne ciało zwane soczewką (10), poza którą leży galaretowate ciało szkliste (11), wypełniające całą tylną część gałki ocznej.

Soczewka służy do załamywania promieni świetlnych. Jest ona zawieszona na specjalnych więzadełkach, zwanych obrączką rzęskową (12), które są przyczepione z jednej strony do przedniej i tylnej powierzchni soczewki, a z drugiej strony do wewnętrznej powierzchni ciała rzęskowego.

About The Author

admin

Leave a Reply