Urazy głębokie

Urazy głębokie, czyli drążące, są to urazy, które powodują przebicie zewnętrznej, ochronnej błony oka (twardówka, rogówka), prowadząc do uszkodzenia głębszych jego części. Urazy głębokie oka są najczęściej spowodowane przez v ‚ększe lub wpadające z dużą siłą odpryski ciał obcych, które – po przebiciu zewnętrznej otoczki oka – uszkadzają części głębsze i -pozostają zwykle we wnętrzu gałki. Uraz głęboki może być też spowodowany ostrym przedmiotem, który przecina ścianę gałki, ale nie pozostaje w oku (nóż, nożyczki, drut, stalówka itp.). Przebieg choroby i rokowanie co do zachowania oka i wzroku zależą od rozległości wywołanych urazem uszkodzeń, od tego, jakie części oka zostały uszkodzone, od rodzaju zakażenia dodatkowego i innych czynników. Urazy drążące powodują zwykle ciężkie,.uszkodzenia oczu.

Leczenie. W przypadkach stwierdzenia lub podejrzenia o uraz drążący należy założyć na oko opatrunek i jak najszybciej przewieźć chorego do szpitala, na dyżurujący oddział okulistyczny, licząc się z tym, że może okazać się konieczne natychmiastowe wykonanie operacji.

Ciało obce metalowe usuwa się z wnętrza gałki najczęściej za pomocą magnesu. Dlatego dobrze jest, jeśli wiadomo, czym chory został zraniony, zabrać ze sobą do szpitala kawałek takiego samego metalu. Pozwoli to lekarzowi na wykonanie próby, czy dane ciało obce jest magnetyczne, co ma duże znaczenie dla wyboru odpowiedniego zabiegu operacyjnego. Niejednokrotnie urazy doprowadzają do tak ciężkich uszkodzeń, że żadne leczenie nie jest w stanie uratować oka – oko musi być usunięte.

About The Author

admin

Leave a Reply