URAZY OKA

Urazy oka stanowią dużą grupę wśród ciężkich chorób okulistycznych. Ich skutki są jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty. Zależnie od czynnika uszkadzającego urazy oka możemy podzielić na trzy grupy: 1) urazy mechaniczne, 2) urazy chemiczne i termiczne, 3) urazy energią promienistą.

Urazy mechaniczne. Urazy mechaniczne oczu spotykamy najczęściej przy pracy w przemyśle. Są one spowodowane odpryskami różnego rodzaju metali lub innych ciał odrzucanych z dużą siłą w czasie pracy, jak np. odpryski wiórów przy obsłudze tokarek, odłamki tarcz szlifierskich, odłamki przy obsłudze strugarek, frezarek, pras, narzędzi pneumatycznych itp. Poza przemysłem stosunkowo często spotykamy się z urazami mechanicznymi na wsi, np. takimi jak kopnięcie przez konia, uraz rogiem krowy, urazy przy klepaniu kosy, przy rąbaniu drewna itd. W przypadku urazu może być uszkodzona każda część oka i jego aparatu ochronnego. Zależnie od rodzaju, kształtu, wielkości oraz siły działania przed-miotu powodującego uraz spotykamy się z różnymi uszkodzeniami oczu, mniej lub bardziej poważnymi. Najbardziej ogólnie wszystkie te uszkodzenia możemy podzielić na dwie grupy: 1) urazy powierzchowne i 2) urazy głębokie.

Urazy powierzchowne. Urazami powierzchownymi nazywamy takie urazy, które uszkadzają tylko aparat ochronny lub powierzchowne części oka (powieki, spojówka, rogówka, twardówka), nie przebijają jednak ściany gałki ocznej. Są to na ogół urazy lekkie, nie doprowadzające do zniszczenia gałki ocznej ani utraty widzenia. Niemniej jednak należy pamiętać, że nawet w razie nieznacznego zranienia, jeśli nie jest ono odpowiednio leczone, może dojść do powikłań (np. zakażenia bakteryjne), które przedłużają leczenie, a często prowadzą do zmian nieodwracalnych, niejednokrotnie upośledzających widzenie.

About The Author

admin

Leave a Reply