Urazy termiczne i chemiczne (oparzeraia)

Wysoka temperatura prowadzi do ścięcia białka tkankowego, a następnie do martwicy tkanek oparzonych. Podobnie działają kwasy i zasady. Oparzenia wywołują zmiany w skórze powiek, w spojówce, twardówce i rogówce. Przy cięższych oparzeniach, zwłaszcza zasadami, mogą ulec zniszczeniu także głębsze części oka. W lekkich przypadkach oparzeń stwierdza się przekrwienie spojówek i powierzchowne zmętnienie rogówki. W razie ciężkiego oparzenia w spojówce występują białe ogniska martwicze, rogówka ma wygląd porcelanowobiały, jest nieprze- zierna, sucha, niewrażliwa na dotyk, wygląda jak ugotowana. Nieraz dochodzi do przebicia rogówki i twardówki i wypłynięcia zawartości

gałki ocznej. Następstwem oparzenia są: zmiany bliznowate powiek (pociągające za sobą nieprawidłowe ich ustawienie), zrosty powiek z gałką, zmętnienia rogówki.

Pierwsza pomoc w oparzeniach oczu. Po oparzeniu pierwsza pomoc ma decydujące znaczenie dla dalszych losów chorego oka. Natychmiastowa pomoc kolegi z pracy, przypadkowego świadka wypadku na ulicy mają większe znaczenie dla dalszych losów oka niż pomoc najlepszego specjalisty kilka godzin po wypadku. Dosłownie każda minuta jest droga. Należy usunąć z oka jak najszybciej drażniącą substancję, zanim spowoduje ona ciężkie, najczęściej nieodwracalne uszkodzenie. Jeśli np. kawałek wapna gaszonego lub niegaszonego dostanie się do oka, należy go usunąć jak najszybciej czymkolwiek (zapałką, wacikiem, chusteczką itp.). Następnie rozwierając szeroko szparę powiekową należy spłukać oko wodą, mlekiem, chłodną herbatą lub innym obojętnym płynem, jaki mamy pod ręką. Płukanie należy kontynuować przynajmniej przez kilkanaście minut. Ma ono na celu nie tylko usunięcie substancji drażniącej z worka spojówkowego, lecz także, przynajmniej częściowo, odciągnięcie jej z tkanki spojówki i rogówki (dzięki różnicy stężenia jonów w uszkodzonych tkankach i w ciągle zmienianej czystej wodzie).

Dopiero po dokładnym wypłukaniu, nie zawiązując oka (żeby umożliwić wolne spływanie łez, które dalej wypłukują resztki substancji drażniącej), należy szybko odwieźć chorego do szpitala na dyżurujący oddział okulistyczny.

Oparzenia, poza mniejszym lub większym upośledzeniem wzroku (aż do ślepoty włącznie), powodują przeważnie jeszcze oszpecenie wskutek powstania rozległych blizn skóry powiek i skóry otoczenia oka.

About The Author

admin

Leave a Reply