Uwagi ogólne

Leki należy stosować ściśle według wskazań lekarza okulisty. Nie należy przedłużać samemu ani powtarzać bez wskazań lekarskich zapisanych leków, gdyż niektóre z nich przy dłuższym stosowaniu

mogą wywierać działanie szkodliwe. Należą tu zwłaszcza preparaty kortyzonowe, które, choć nieodzowne w wielu chorobach oczu, przy dłuższym, nie kontrolowanym stosowaniu mogą spowodować poważne uszkodzenie oka.

Przy ponownym zachorowaniu nie należy bez zalecenia lekarza stosować zapisanych uprzednio leków, gdyż może to być zupełnie inna choroba, wymagająca odmiennego leczenia.

Nie należy samemu stosować leków polecanych przez znajomych, którym one „bardzo pomogły”, pamiętając, że leki działające bardzo korzystnie w jednym schorzeniu mogą się okazać szkodliwe przy innym.

About The Author

admin

Leave a Reply