Wirusowe zapalenie oka

Choroba może zaczynać się objawami ogólnymi, przypominającymi objawy grypy, jak ogólne złe samopoczucie, katar, bóle głowy, nieznaczne podwyższenie temperatury ciała. Objawy oczne narastają bardzo szybko. Pojawia się łzawienie, swędzenie, pieczenie oczu oraz uczucie ciała obcego pod powiekami i szybko rozwija się obraz ostrego zapalenia spojówek. Występuje obrzęk powiek oraz obrzęk i przekrwienie spojówki, najwyraźniejsze w okolicy dolnego sklepienia i tarczki powieki dolnej. Mięsko łzo we i fałd półksiężycowaty są silnie przekrwione i obrzęknięte, występuje nastrzyknięcie spojówki gałki. Oczy zwykle nie ropieją, wydzielina jest skąpa, śluzowa. Najczęściej choroba początkowo dotyczy tylko jednego oka, po kilku dniach może wystąpić na drugim oku. Przebieg choroby drugiego oka jest z reguły łagodniejszy. Zmianom ocznym może towarzyszyć powiększenie gruczołów chłonnych przedusznych, rzadziej podszczękowych.

Ostre objawy zapalne po kilku dniach stopniowo ustępują. W tym okresie (około 8 dnia choroby) mogą pojawić się zmiany rogówkowe w postaci okrągłych, różnej wielkości (od 0,5 do 1,5 mm średnicy) nacieków w powierzchownych warstwach rogówki. Nacieki te można dokładnie ocenić tylko za pomocą lampy szczelinowej. W czasie ich wystąpienia oko może już być zupełnie spokojne lub tylko nieznacznie zadrażnione. Przy umiejscowieniu w części przedźrenicznej zmiany rogówkowe mogą powodować zmniejszenie ostrości wzroku, zwykle niewielkiego stopnia. Nacieki rogówkowe przechodzą stopniowo w delikatne, bliznowate zmętnienia, które mogą utrzymywać się bardzo długo – kilka miesięcy, a nawet lat.

Leczenie. Dotychczas nie znamy leku specyficznego dla epidemicznego zapalenia spojówek i rogówki. Podaje się roztwory sulfonamidów i antybiotyków (działających zresztą głównie na wtórne zakażenie), leki zmniejszające przekrwienie spojówek oraz w okresie zmian rogówko

wych •- leki kortyzonowe w połączeniu z antybiotykami. Preparaty kortyzonowe w pierwszym okresie ostrego zapalenia spojówek są prze-ciwwskazane z powodu niebezpieczeństwa szybszego rozmnażania się wirusów.

Zapobieganie. Zapobieganie chorobom zakaźnym oczu (ostre postacie zapalenia spojówek, jaglica, epidemiczne zapalenie spojówek) nie różni się na ogół od zapobiegania innym chorobom zakaźnym. Unikanie kontaktu z chorymi, przestrzeganie higieny osobistej, częste mycie rąk itp. ogólnie znane zasady mają tu podstawowe znaczenie. Zakażenie często następuje przez przeniesienie zarazków bezpośrednio do oczu przez potarcie palcami lub zakażonymi przedmiotami (chusteczki do nosa, ręczniki itp.). Należy pamiętać, aby nigdy nie dotykać oczu palcami, chusteczką ani innymi przedmiotami.

About The Author

admin

Leave a Reply