Zalecenia dla chorych na jaskrę

Gdy lekarz stwierdzi jaskrę, należy pamiętać, że jest to choroba, której nie można całkowicie wyleczyć. Trzeba jednak także pamiętać, że jaskra nie musi prowadzić do utraty widzenia. Jeśli leczenie zostanie rozpoczęte wcześnie i prowadzone jest systematycznie, dobre widzenie może być zachowane przez całe życie. Nieodzownym warunkiem jednak pomyślnego leczenia jest dokładne stosowanie leków i przestrzeganie wyznaczonych przez lekarza okresowych badań kontrolnych. Poza tym:

-1. Lekarz musi dokładnie znać przebieg choroby, stosowane uprzednio leczenie i reakcje ciśnienia na poszczególne leki. Z tego względu wprowadzono dla chorych na jaskrę specjalne książeczki („Książeczka chorego na jaskrę”). Lekarz stwierdzający jaskrę jest obowiązany wrę-

-czyć choremu taką książeczkę z opisem stanu chorobowego i leczenia, a następnie wpisywać wyniki badań przy wizytach kontrolnych. „Książeczka chorego na jaskrę” uprawnia też w przypadkach awaryjnych do otrzymania pilokarpiny w aptece bez recepty (za pełną odpłatnością). Chory na jaskrę powinien mieć ze sobą książeczkę przy każdej wizycie u lekarza okulisty. Przy wyjeździe na urlop, na delegację itp. należy pamiętać o zabraniu ze sobą książeczki „jaskrowej”, na wypadek gdyby zaszła potrzeba badania okulistycznego z powodu wystąpienia pogorszenia lub z powodu innej, przypadkowej choroby oka.

-2. Istnieją lekarstwa stosowane ogólnie w różnych chorobach, których używanie przy jaskrze jest przeciwwskazane.

About The Author

admin

Leave a Reply