Zapalenie pryszczykowe (skrofuliczne) spojówek i rogówki

Zapalenie pryszczykowe spojówek i rogówki występuje głównie u dzieci, które przeszły zakażenie gruźlicze lub są w kontakcie z chorymi na gruźlicę. Schorzenie jest wyrazem uczulenia na prątki gruźlicze, przy czym czynnikiem wywołującym może być nie tylko prątek gruźlicy, ale i inne czynniki nieswoiste, jak rozmaite drobnoustroje, kurz, pył itp., które w oku nie reagującym uczuleniem wywołałyby zwykłe, banalne zapalenie spojówek. Czynnikami usposabiającymi mogą być: skaza wysiękowa, nieodpowiednie odżywianie, złe warunki higieniczne i mieszkaniowe. Bardzo duże znaczenie ma leczenie ogólne. Zawsze należy sprawdzić, czy dziecko nie ma zmian gruźliczych w płucach oraz czy nie ma osób prątkujących w środowisku, w którym ono przebywa.

Nieżyt wiosenny spojówek. Nieżyt wiosenny spojówek występuje przeważnie u dzieci, zwłaszcza u małych chłopców. Jest to choroba alergiczna. Przypuszcza się, ale nie zostało to z całą pewnością ustalone, że czynnikiem wywołującym są jakieś pyłki roślinne. Choroba występuje przeważnie na wiosnę i trwa przez kilka miesięcy. Jest to dolegliwość powtarzająca się, uporczywa, trudno poddająca się leczeniu.

Oprócz stosowanych leków zaleca się chorym noszenie okularów barwionych, z osłonami bocznymi, chroniącymi przed wszelkimi pyłami i światłem. Choroba występuje, jak wspomniano, przeważnie u małych chłopców, powtarza się przez wiele lat i przeważnie ustępuje samoistnie w 10-12 roku życia.

Zapalenie kąpielowe (wtrętowe) spojówek. Zapalenie to występuje u osób kąpiących się w basenach. Wywołane jest przez wirusy. Źródłem zakażenia są osoby chore na zapalenie wtrętowe błony śluzowej narządów płciowych. Dolegliwość trwa 2-3 tygodnie i zazwyczaj mija bez pozostawienia śladów.

About The Author

admin

Leave a Reply